Ontstaan

Stichting Bildtse Belangen is in mei 1994 ontstaan nadat de Bildtse Bank niet langer zelfstandig kon opereren. Dit als gevolg van nieuwe eisen van toezichthouder De Nederlandsche Bank.

De Bildtse Bank is als gevolg hiervan opgegaan in de Friesland Bank. Daarbij is afgesproken dat de toen opgerichte Stichting Bildtse Belangen jaarlijks een bedrag van de Friesland Bank zou ontvangen.

Deze financiële bijdrage kon worden aangewend voor steun aan organisaties in het oorspronkelijke werkgebied van de Bildtse Bank, die actief zijn voor het algemeen belang, op sociaal-economisch en op sociaal-cultureel gebied.