Bildtse Kultuurpriis 2017

Uit handen van Wethouder Baukje Tol mocht Stichting Bildtse Belangen op 4 november de Bildtse Kultuurpriis 2017 in ontvangst nemen voor haar inzet voor de Bildtse taal en cultuur.

”D’r binne ’n hele prot organisays en persoanen die’t hur met hart en siel insette foor de Bildtse taal en kultuur. Dos is d’r een organisasy die’t hur krekt soa sterk maakt foor ’t Bildts aigene, maar fooral op de achtergrônd oppereert. ’n Organisasy die’t hur d’r sterk foor maakt dat anderen hur sterk make kinne foor de Bildtse taal en kultuur. Die organisasy is Bildtse Belangen,” aldus de jury.

Begonnen in 1994 as fôns út de asresten fan de opheven Bildtse Bank, is Bildtse Belangen ’n organisasy worren die’t ’n groate ferskaidenhyd an Bildtse projekten ondersteunt. Doe’t ok de Friesland Bank overnommen worde, het Bildtse Belangen hursels opnij útfonnen om ok in de toekomst de Bilkerts en Bildtse samenleving bediene en helpe te kinnen. Met raad en daad, en finânsjeel. De stichting, nou onder laiding fan foorsitter Anne Vlaskamp, gâf sont 1994 rúm € 2 miljoen út an Bildtse projekten.

Eerder dut jaar brocht de stichting ’n boek út – skreven deur Douwe Zwart – over de geskidenis fan de bank. ”Dat boek is meer as alleen ’n boek over ’n bank: ’t geeft ’n prachtig beeld fan ’t Bildt deur de jaren hine, de rôl fan de bank as bynmiddel in de Bildtse gemeenskap.”Bildtse Belangen likent fan búttenen ’n beskaiden organisasy, die’t graag in de loute oppereert. ”Dat past de organisasy ok. Se sille hursels nooit op de borst kloppe en sette de projekten die’t se ondersteune foorop. Bildtse Belangen siet ’t nag altyd as hur missy om dat bynmiddel op ’t Bildt te wezen: op de achtergrond projekten ondersteune die’t elkeneen ten goede komme. Nou’t ’t Bildt ankem jaar an ’t ongewisse aventuur fan Waadhoeke beginne, is ’t meskien wel belangriker dan ooit dat Bildtse Belangen niet alleen bestaan blyft, maar hur noeste werk doen blyft: ’t helpen en ondersteunen fan Bildtse projekten, fan saken der’t de Bilkerts allegaar fan profitere en die’t bijdrage an de leefberhyd op ’t Bildt, en an de Bildtse taal.” De Bildtse-Kultuurpriis wort sont 1987 útraikt an ’n persoan of instelling die’t hur inset foor de Bildtse taal en kultuur. (Bron: Gerard de Jong in de Bildtse Post van 18 oktober)