Stichting Bildtse Belangen

In het noorden van Friesland aan de Waddenzee in de monding van de oude Middelsee ligt het bijzondere gebied het Bildt, dat na de inpoldering rond 1500 ontstond.

Een bijzonder gebied met een unieke cultuur, eigen taal en prachtige vergezichten.

Niet voor niets heeft het Bildt door de jaren heen talrijke kunstenaars geïnspireerd en doet zij dat vandaag de dag nog steeds.

Bijna 100 jaar vervulde de voormalige Bildtse Bank een prominente rol in de Bildtse gemeenschap. Na de overgang van Bildtse Bank in Friesland Bank werd de Stichting Bildtse Belangen opgericht, waarmee het maatschappelijk leven op het Bildt financieel ondersteund kan worden

Sinds begin 2014, na de overname van Friesland Bank door de Rabobank, is Stichting Bildtse Belangen zelfstandig opererend. Dit houdt in dat het rendement van belegde gelden wordt aangewend voor steun aan Bildtse organisaties en evenementen. Ondersteuning van het financiële beleid m.b.t. het in het jaarplan vastgelegde te realiseren rendement is belegd in een financiële commissie.

Stichting Bildtse Belangen wil instanties, evenementen en activiteiten ondersteunen die de gemeenschapszin in het voormalig werkgebied van de Bildtse Bank versterken. Deze kunnen sociaal-economisch en sociaal-cultureel of op het gebied van het algemeen belang zijn. Het behoud van de zaken die het Bildt zo bijzonder maken, is hierbij een belangrijk uitgangspunt.

Stichting Bildtse Belangen heeft een SBBI-status.