Bestuur

Het bestuur van Stichting Bildtse Belangen bestaat uit:

Anne Vlaskamp - voorzitter

"Ik vind het een mooie uitdaging om mijn bestuurlijke ervaring te kunnen inzetten voor het vormgeven van de veranderingen bij Stichting Bildtse Belangen zelf na de verzelfstandiging en het mede op basis daarvan tot stand brengen van duurzame en aansprekende initiatieven, met als oogmerk een impuls te geven aan welzijn, leefbaarheid en economische perspectieven, op het Bildt."

Marijke Tadema - secretaris

"Maatschappelijke betrokkenheid en behoud van natuur en cultuur is ons met de paplepel ingegoten. Ik ben opgegroeid in Froubuurt in een gezin waar deze kernwaarden centraal staan. Nu de gemeente het Bildt niet meer bestaat, is het behoud van de Bildtse cultuur van extra groot belang. Bij de Stichting Bildtse Belangen combineer ik mijn werkervaring als juridisch secretaresse met de inzet voor de Bildtse natuur en cultuur."

Jacob van Dijk – penningmeester

“Vanuit de Friesland Bank was ik reeds vele jaren betrokken bij het wel en wee van de Stichting Bildtse Belangen. Opgegroeid in de omgeving van het Bildt en nauw betrokken bij de agrarische sector, wil ik graag mijn financiële kennis en ervaring voor de Stichting aanwenden om de sponsoring van vele culturele en sportieve evenementen mogelijk te maken.”

Tjerk de Jager - naast de algemene bestuurstaken als huismeester actief

"Als enthousiast sportbeoefenaar en toeschouwer vind ik het belangrijk dat er een goede connectie is tussen de sportverenigingen en de Stichting. Ik zie vooral op dit gebied een rol voor mezelf weggelegd."

Johannes Ebbens - Naast de algemene bestuurstaken verantwoordelijk voor Marketing en PR

"Van jongs af aan heb ik interesse in cultuur en omdat ik het grootste deel van mijn leven op het Bildt heb gewoond, ben ik aardig op de hoogte van de lokale ontwikkelingen en de mensen die zich hier mee bezig houden. Nu de gemeente het Bildt niet meer bestaat, is het in stand houden van 'alles wat het Bildt zo bijzonder maakt ' meer dan ooit aan de orde."