Privacybeleid

Wij hebben de plicht de privacy te beschermen en zorgvuldig met informatie om te gaan. Het spreekt voor zich dat wij gegevens niet verkopen of verhuren. Het bestuur van Stichting Bildtse Belangen heeft haar uiterste best gedaan om uw privacy te beschermen tegen onbevoegde toegang en oneigenlijk gebruik. Het bestuur van Stichting Bildtse Belangen behoudt zich het recht voor de Disclaimer en het Privacybeleid aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina gepubliceerd worden.