Bestuur

Het bestuur van Stichting Bildtse Belangen bestaat uit:

  

Anne Vlaskamp - voorzitter

 

"Ik vind het een mooie uitdaging om mijn bestuurlijke ervaring te kunnen inzetten voor het vormgeven van de veranderingen bij Stichting Bildtse Belangen zelf na de verzelfstandiging en het mede op basis daarvan tot stand brengen van duurzame en aansprekende initiatieven, met als oogmerk een impuls te geven aan welzijn, leefbaarheid en economische perspectieven, op het Bildt."

Neeltje Koopmans-van der Veer – secretaris

 

"Als geboren en getogen Bildtker wil ik mijn bijdrage leveren aan steun voor projecten op het gebied van cultuur, sport, welzijn en zorg, om zo de leefbaarheid in ons werkgebied te bevorderen. Na meer dan 30 jaar werkzaam te zijn geweest bij Friesland Bank vind ik het daarnaast belangrijk om het erfgoed van Bildtse Bank/Friesland Bank te behouden voor het Bildt."

Jacob van Dijk – penningmeester

 

“Vanuit de Friesland Bank was ik reeds vele jaren betrokken bij het wel en wee van de Stichting Bildtse Belangen. Opgegroeid in de omgeving van het Bildt en nauw betrokken bij de agrarische sector, wil ik graag mijn financiële kennis en ervaring voor de Stichting aanwenden om de sponsoring van vele culturele en sportieve evenementen mogelijk te maken.”

Tjerk de Jager - naast de algemene bestuurstaken als huismeester van het eigen pand actief.

 

"Als enthousiast sportbeoefenaar en toeschouwer vind ik het belangrijk dat er een goede connectie is tussen de sportverenigingen en de stichting. Ik zie vooral op dit gebied een rol voor mezelf weggelegd."

Johannes Ebbens - naast de algemene bestuurstaken belast met marketing en pr

 

"Van jongs af aan heb ik interesse in cultuur en omdat ik het grootste deel van mijn leven op het Bildt heb gewoond, ben ik aardig op de hoogte van de lokale ontwikkelingen en de mensen die zich hier mee bezig houden. Nu de gemeente het Bildt over enige tijd niet meer zal bestaan, zal het in stand houden van '"het Bildts aigene" meer dan ooit aan de orde zijn. De rol van Stichting Bildtse Belangen kan hierdoor nog groter worden."