Bestuur

 

  

Vier jaar lang bekleedde Neeltje Koopmans vol enthousiasme de functie van secretaris binnen het bestuur van Stichting Bildtse Belangen. Naast de secretariele werkzaamheden organiseerde zij de opening van het pand en de presentatie van het boek. We hebben Neeltje leren kennen als een vriendelijke bestuurder die achter de schermen veel werk verrichtte. De collega bestuursleden deden nooit tevergeefs een beroep op haar. Woensdag 13 juni jl. werd in een informele sfeer afscheid van Neeltje genomen. We zijn haar veel dank verschuldigd voor haar inbreng. 

Anne Vlaskamp - voorzitter

 

"Ik vind het een mooie uitdaging om mijn bestuurlijke ervaring te kunnen inzetten voor het vormgeven van de veranderingen bij Stichting Bildtse Belangen zelf na de verzelfstandiging en het mede op basis daarvan tot stand brengen van duurzame en aansprekende initiatieven, met als oogmerk een impuls te geven aan welzijn, leefbaarheid en economische perspectieven, op het Bildt."

Johannes Ebbens - secretaris ad interim

 

"Van jongs af aan heb ik interesse in cultuur en omdat ik het grootste deel van mijn leven op het Bildt heb gewoond, ben ik aardig op de hoogte van de lokale ontwikkelingen en de mensen die zich hier mee bezig houden. Nu de gemeente het Bildt niet meer bestaat, is het in stand houden van 'alles wat het Bildt zo bijzonder maakt ' meer dan ooit aan de orde. De rol van Stichting Bildtse Belangen kan hierdoor nog groter worden."

Jacob van Dijk – penningmeester

 

“Vanuit de Friesland Bank was ik reeds vele jaren betrokken bij het wel en wee van de Stichting Bildtse Belangen. Opgegroeid in de omgeving van het Bildt en nauw betrokken bij de agrarische sector, wil ik graag mijn financiële kennis en ervaring voor de Stichting aanwenden om de sponsoring van vele culturele en sportieve evenementen mogelijk te maken.”

Tjerk de Jager - naast de algemene bestuurstaken als huismeester van het eigen pand actief.

 

"Als enthousiast sportbeoefenaar en toeschouwer vind ik het belangrijk dat er een goede connectie is tussen de sportverenigingen en de stichting. Ik zie vooral op dit gebied een rol voor mezelf weggelegd."